popust 40%

REGENERACIJA HRSKAVICE MATIČNIM STANICAMA ORTOPEDIJA - LIPOGEMS, POLIKLINIKA ROTH

Akcija je završila

24.03.2018. 10:57

Iskoristite popust od 40% u Poliklinici Roth na terapijski zahvat aplikacije vlastitih matičnih stanica dobivenih iz masnog tkiva u zglob s ciljem regeneracije hrskavice i smanjenja simptoma artroze zgloba. Lipogems sustav razvijen je s ciljem izdvajanja, procesuiranja i ponovne aplikacije lipoaspirata. Drugim riječima, u aseptičnim uvjetima sustavom Lipogems, dobivaju se frakcije vlastitog tkiva (uglavnog masnog) koje između ostaloga sadrže pericite odnosno mezenhimalne matične stanice. Mezenhimalne matične stanice (MSCs) imaju nekoliko važnih funkcija, među kojima su otpuštanje tzv. trofičkih faktora koji između ostalog sprječavaju staničnu smrt (apoptozu) kao i nastanak ožiljnog tkiva, stimuliraju stvaranje novih krvnih žila te imaju mitogeni učinak za tkivno specifične progenitore što u konačnici može dovesti do popravljanja oštećenog tkiva ili čak potpunog regenerativnog učinka. Bosetti i suradnici u radu objavljenom u Cell Transplantation 2015., ističu tri moguća načina na koji autologni i biološki aktivni skafold (bioaspirat) koji je proizvod Lipogems-a prilikom intraartikularne aplikacije djeluje: a) postaje fibrozno tkivo koje osigurava mehaničku potporu u području oštećene hrskavice b) stimulira proliferaciju hondrocita pacijenta, kao i istodobnu proizvodnju izvanstaničnog matriksa c) na mjesto ozlijede doprema stanice koje potencijalno mogu imati regenerativnu sposobnost i time popraviti oštećenu hrskavicu. O važnosti masnog tkiva u regenerativnoj medicini najbolje govori podatak da jedan gram masnog tkiva ima i do 500 puta više pluripotentnih matičnih stanica od koštane srži. Ljudske adipozne (masne) matične stanice (hASCs) koje se tijekom Lipogems zahvata uzimaju od bolesnika i nakon izdvajanja tzv. “stromalne vaskularne frakcije” ponovno ubrizgavaju u pacijenta imaju potencijal u liječenju različitih kliničkih stanja, najčešće osteoartritisa odnosno degenerativnih promjena na hrskavici velikih zglobova. Poliklinika Roth regionalni je predstavnik i centar za Lipogems te od 2016. godine jedini u ovoj regiji primjenjuje postupak aplikacije matičnih stanica iz masnog tkiva. Za više informacija o samome zahvatu i terapijskim mogućnostima posjetite nas na www.poliklinika-roth.com

http://www.poliklinika-roth.com/usluge/ortopedija/terapija-maticnim-stanicama/

Akcija je završila

Kontakt / Zatražite ponudu

Telefon:
051 335 571 051 335 ... - Klikni za broj
Mobitel:
Telefon:
Telefon:

Prikaz ostalih popusta