Hidrantska mreža

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do šticenih prostora i građevina. Danas, u urbniziranim sredinama, gotovo da nema naselja i građevine da nema razvedenu hidrantsku mrežu.

U osnovi razlikujemo nekoliko tipova hidrantskih mreža i to:

 unutarnju hidrantsku mrežu
 vanjsku hidrantsku mrežu

Hidrantska mreža može biti uvijek u stanju pripravnosti, napunjena vodom pod tlakom i tada govorimo o mokroj hidrantskoj mreži

Ukoliko hidrantska mreža nije pod tlakom vode, nego se voda u hidrantsku mrežu pušta otvatanjem određenog ventila na udaljnom mjestu, bilo ručno ili automatski, govorimo o suhoj hidrantskoj mreži.